Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwarden

De algemene voorwaarden van Choco Story Brussels moeten worden gevalideerd om de reservering te bevestigen. Deze overeenkomst vormt uw handtekening en is contractueel bindend.

De reserveringen gebeuren via e-mail. De reservering moet nog worden gevalideerd (onder voorbehoud van beschikbaarheid) door Choco-Story Brussels die u een bevestigingsvoucher zal sturen per e-mail. Per e-mail te versturen document: info@choco-story-brussels.be 

Betaling: gebeurt ofwel op de dag zelf, contant of met kredietkaart; ofwel na het bezoek, uitsluitend via overschrijving, op basis van de factuur opgesteld volgens de gegevens in dit document. 

Facturen worden geacht te zijn aanvaard als hiertegen niet binnen 7 dagen na uitgifte schriftelijk en gemotiveerd is geprotesteerd. 

Alle facturen zijn betaalbaar binnen 10 dagen na ontvangst. Bij laattijdige betaling wordt een eerste herinnering verstuurd. Als u niet reageert, wordt deze herinnering gevolgd door een ingebrekestelling en worden er boetes opgelegd. 

Betalingen per cheque worden niet aanvaard. 

In het geval van vertraging: kunnen we een vlotte bezoek niet garanderen. In het geval van een rondleiding zal de gids 1/4 uur wachten op de groep, na deze tijd kunnen we niet garanderen dat de rondleiding voltooid zal zijn.

Annuleringsvoorwaarden

40% van het totaalbedrag te betalen bij annulering minder dan 48 uur voor het bezoek. 

De factuur wordt opgemaakt op basis van de informatie in dit document. 

Voorwaarden voor uitstel

Uitstel is mogelijk met een minimumopzegtermijn van 5 werkdagen vóór het bezoek. 

Een museum moet bezocht worden met respect voor de tentoonstelling, het gebouw en de andere bezoekers. We vragen alle bezoekers om de scenografie, de tentoongestelde voorwerpen en het personeel te respecteren. Het is verboden om zonder uitnodiging zones te betreden die voorbehouden zijn aan het personeel. Drank en eten zijn niet toegestaan in het gebouw. 

Tijdens de rondleiding zijn er proeverijen beschikbaar. Deze mogen alleen ter plaatse worden genuttigd. 

Het privacybeleid en de RGPD kunnen worden geraadpleegd op onze website. 

De informatie verzameld op dit formulier wordt verzameld en opgeslagen in een computerbestand door Choco Story Brussels voor de administratie en het beheer van haar klanten en ook om uw reservering voor een bezoek of activiteit binnen Choco Story Brussels te valideren. 

Alle geschillen tussen de partijen betreffende de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomsten behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Choco Story Brussels.

 

Itinéraires SH Annulerings- en uitstelvoorwaarden : 
Itinéraires SH past deze tarieven en annuleringsvoorwaarden toe op de klant. 
- ANNULERING
50% van het totaal verschuldigde bedrag bij annulering 15 werkdagen voor het evenement
75% van het totaal verschuldigde bedrag indien de annulering 10 werkdagen voor het evenement plaatsvindt
100% van het totaal verschuldigde bedrag bij annulering 7 werkdagen voor het evenement

- UITSTEL
50% van het totaal verschuldigde bedrag indien de annulering 10 werkdagen voor het evenement plaatsvindt

75% van het totaal verschuldigde bedrag indien het uitstel 5 werkdagen voor het evenement plaatsvindt

100% van het totaal verschuldigde bedrag indien het uitstel de dag voor het optreden plaatsvindt